Algemene Voorwaarden

Regels voor u en mij

Algemene voorwaarden zijn de regels die ik standaard gebruik als een klant iets bij mij koopt. Dat kan een dienst of product zijn, Ze zijn onderdeel van de (koop) overeenkomst. De algemene voorwaarden gelden voor u en voor mij.

Algemene Voorwaarden, gedeponeerd onder referentie;

Algemene Voorwaarden worden hernieuwd.

VOLG MIJ