Privacy en Cookies

De Europese privacywet

Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywet van kracht. In Nederland wordt deze wet de ‘AVG’ genoemd, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle bedrijven, ongeacht hun rechtsvorm hebben hiermee te maken. ZZP’ers in de zorg hebben met veel gevoelige en persoonlijke informatie te maken en deze wet heeft dan ook zeker betrekking op deze groep. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

U zult waarschijnlijk niet veel merken van de wetgeving. Achter de schermen zorg ik dat uw gegevens zo goed mogelijk beschermd blijven. Wilt u meer weten over de veiligheid van uw persoonlijke gegevens? Lees dan hier verder. In dit Privacy Statement zijn de door de Autoriteit Persoons Gegevens vereiste richtlijnen verwerkt;

U mag bij vragen altijd Contact opnemen.

Privacy Statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De BeZorgservice kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De BeZorgservice, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De BeZorgservice verstrekt. De BeZorgservice kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM De BeZorgservice GEGEVENS NODIG HEEFT
De BeZorgservice verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of ander contact-manier, contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan De BeZorgservice uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit verpleegkundige dienstverlening, administratieve dienstverlening en amusement.

HOE LANG De BeZorgservice GEGEVENS BEWAART
De BeZorgservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
De BeZorgservice verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van De BeZorgservice worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De BeZorgservice gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
De BeZorgservice maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De BeZorgservice te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De BeZorgservice heeft hier geen invloed op. De BeZorgservice heeft Google geen toestemming gegeven om via De BeZorgservice verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

FACTUURDESK

E-BOEKHOUDEN

I-CLOUD

G-SUITE

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@mijnbezorgservice.net. De BeZorgservice zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
De BeZorgservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De BeZorgservice maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De BeZorgservice verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De BeZorgservice op via contact@mijnbezorgservice.net. Https://mijnbezorgservice.net is een website van De BeZorgservice. De BeZorgservice is als volgt te bereiken:

Postadres:
Ankerstraat 6
8251 XH Dronten
Vestigingsadres:
Zelfde als postadres
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 
76637328
Telefoon:
0611080776
E-mailadres:
contact@mijnbezorgservice.net

VOLG MIJ